Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Sklep internetowy "Silence" pod adresem internetowym silence-silence.com (zwany dalej „Sklepem internetowym”), który jest prowadzony przez

Alicję Flis z siedzibą: ul. J. Słowackiego 83 w Kokawie, 42-231 Cykarzew.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest "Silence" Alicja Flis z siedzibą:

ul. J. Słowackiego 83 Kokawa, 42-231 Cykarzew.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, pod adresem: silence-silence.com, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji , a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym: silence-silence.com przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego "Silence".

4. Każdej osobie korzystającej ze Sklepu internetowego: silence-silence.com przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do sklepu "Silence" Alicja Flis z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. Poz. 1182).

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Sklep "Silence" informuje, iż ochrona danych osobowych w Sklepie internetowym jest dla niego sprawą niezmiernie ważną, dlatego gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych.

PLIKI COOKIES

"Silence" używa w związku z prowadzeniem serwisu Sklepu internetowego plików cookies, które służą do udoskonalenia witryny Sklepu internetowego pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu internetowego.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy: "Silence" mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji.